Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


ТИЙМБИЛДИНГ С КЛУБ ЕДЕЛВАЙС
Тиймбилдинг с клуб Еделвайс
Тийм билдинг с клуб Еделвайс

Организиране на тиймбилдинг програми и фирмени събития с клуб Еделвайс

Планински тиймбилдинг програми

Тиймбилдинг с каяци, лодки, салове и каякинг

Тиймбилдинг с рафтинг, лодки, салове и каякинг

Тиймбилдинг около Старосел

Проверете уменията и мотивацията на хората, с които сте в "морето", преди да е дошла голямата вълна!

Така ще разберете, на кого може да разчитате и по време на бурята!


Нашето тиймбилдинг представяне включва:

 • Как работят нашите програми – основна тимбилдинг идея.

 • Какви тимбилдинг формати предлагаме.

 • Какви екипни критерии и психологически характеристики може да наблюдаваме.

 • Къде са подходящите места за тиймбилдинг.

 • Какво е нивото на трудност и нивото на сигурност на нашите програми.

 • Как да изберем подходящ бюджет.

 • Какви допълнителни възможности предлага екипът на клуб Еделвайс.

 • Линкове към наши статии, снимки и видео на тема тиймбилдинг.


І. ОСНОВНА ИДЕЯ

Взаимоотношенията между колегите, са важен фактор за качеството на произвеждания продукт и неговите продажби. Тези взаимоотношения могат да се характеризират с два профила: "Работен профил", който представя йерархията и работните връзки и "Емоционален профил", който е огледало на неформалните и личностни отношения на хората в един колектив. Общата продуктивност на фирмения екип зависи от състоянието и на двата профила.

В този контекст нашите тиймбилдинг програми въздействат върху "Емоционалния профил" на групата и са катализатор на общия екипен процес в даден колектив. Същевременно събитията, които предлагаме, могат да бъдат и добър тест за изследване на колегите...


ІI. ПРИМЕРНИ ТИЙМБИЛДИНГ ФОРМАТИ

МИСИЯТА е тиймбилдинг формат, чиято логическа рамка е преследване и реализиране на определена цел. По зададена фабула участниците преминават през задачи свързани с логика, ориентация и комуникация между отделните отбори и нива в програмата. Мисията е базов модел и на други наши тимбилдинг форми. Събитие в този стил е изключително атрактивно, когато за естествен декор се използват исторически крепости или природни забележителности. През 2022 година разработихме вариант на Мисията, който се играе на открито с използването на телефон или таблет.

РЕЛАКС е формат, включващ ролевите игри, логически и творчески задачи, които могат да се адаптират лесно към всяко място. Този формат е добро допълнение към семинари и фирмени обучения. Програмата е насочена към умствена или физическа почивка на участниците.

ПРИКЛЮЧЕНИЕ е тимбилдинг формат, който използва най-доброто от предишните два формата и надгражда стандартните програми със задачи, включващи елементи на рафтинг, спелеология, катерене, колоездене, каньонинг, плуване, ориентиране и военно приложни дисциплини, пригодени за хора без предварителна подготовка. Този формат има силен мотивационен ефект, изисква правилно разпределение на работните роли и същевременно дава възможност за вярна групова или индивидуална оценка на участниците. Пресечен карстов терен, воден басейн или планина са подходящите релефни дадености. Разработили сме специални райони, които дават възможност за включване на всички приключенски активности в една програма и събитието може да се проведе дори и при лоши атмосферни условия. Не на последно място Приключението има и силен релаксиращ ефект от работното ежедневие.

АДРЕНАЛИН е форма на тимбилдинг, която доразвива стилът "Приключение". Програмата включва упражнения с по-висока психологическа бариера. Един от акцентите е мотивация за достигане на целта при зададени времеви параметри. Форматът е пригоден за хора без специална физическа подготовка, но със специално желание: Да успеят независимо от обстоятелствата. Адреналиновите програми имат силен и устойчив ефект във времето.

ШОУТО НА КОЛЕГИТЕ е форма на тимбилдинг, провокираща  неподозираните артистични, музикални и творчески възможности на хората, работещи в един екип. "Шоуто на колегите" може да се реализира самостоятелно или като част от друга форма на програма за изграждане на екипност. Вечерния вариант на "Шоуто" може да се използва като емоционален завършек на всеки дневен тимбилдинг

СПОРТЕН ПРАЗНИК е рамка на фирмено събитие, което е фокусирано върху развлечението и активната почивка на участниците. В програмата могат да бъдат включени елементи на популярни колективни спортове или на по-приключенски дейности. Този формат е особено подходящ, когато на събитието присъстват представители на партньорски фирми, приятели или семействата на служителите. Спортния празник може да се проведе и на по-високи обороти, ако в събитието се включат активности като рафтинг, каяк, каньонинг, пещернячество или катерене. Тези програми не съдържат логическа рамка и специализирани упражнения за изграждане на екипност, но емоцията, адреналина и нестандартната обстановка са добър катализатор на екипния процес.

ПОМОГНИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА е форма на тимбилдинг, която насочва ресурса и усилията на гостуващия екип към реализацията на социални дейности, свързани с опазване и възстановяване на българската природа.

ЗДРАВОСЛОВЕН ДЕН е събитие, което е насочено към подържането на душевното, емоционалното и телесно здраве на човека. Тези три компоненти на човешкото тяло са пряко свързани с работната производителност. Програмите от този формат комбинират релаксиращ планински преход с лекция и упражнения за подържането на здравословен начин на живот.

Нивото на трудност на всички програми може да се регулира и е съобразено за хора без предварителна подготовка!

Повече за форматите
Тиймбилдинг идеи

Морски тимбилдинг игри

Военни тиймбилдинг игри

Творчески тиймбилдинг задачи

Вечерна тиймбилдинг програма

ІІІ. ЕКИПНИ КРИТЕРИИ И ОЦЕНКА:

Нашите програми са много добър тест за допълнителна оценка на колегите. Изследването може да има следните три фокуса:

 • Изпълнение на задачата.

 • Колегиални отношения.

 • Собствени интереси.

Подробности за видът и начинът на изследване може да ви представим в работна среща...


ІV. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА:

Нашият екип може да проектира ползотворен "тимбилдинг" във всяка точка на страната ни, както и зад граница. Най-качествени програми се получават, когато играта се провежда в район, даващ възможност за генериране на различни упражнения с приключенски характер. В този контекст и с цел увеличаване на полезното действие на услугата ние може да ви предложим:

 • Подходящ район за реализация на програма в близост до местоположението на вашата фирма.

 • Избор на район, съобразен с конкретните метеорологични и климатични условия на сезона.

 • Район в близост до хотелска база, удовлетворяваща вашите изисквания.

 • Район, чийто природни забележителности и феномени ще изненадат приятно всеки посетител.

Повече за районите

V. НИВО НА ТРУДНОСТ, ОСИГУРОВКИ, ЕКИПИРОВКА:

 • "Колкото по-трудни са задачите в програмата, толкова тя е по-полезна за участниците". Спазвайки тази максима, ние проектираме нивото на трудност, както по предварителните изисквания на клиентите, така също и според техните "скрити" възможности. Упражненията в нашите приключенски програми са по физическите сили на всеки участник, предизвикателството е в общото преодоляване на психологическата бариера.

 • Всяко упражнение, което изисква боравене със специфична екипировка /алпийска и пещерна екипировка, лодки, оръжие.../ е осигурено от допълнителен наш  екип, който се грижи за сигурността на групата и правилното използване на съоръжения.

 • Специалната алпийска, пещерна и водна екипировка, която ползват участниците, отговаря на съвременните изисквания за качество и сигурност, като същевременно оборудването е подложено на ежемесечен технически преглед.

 • Всеки участник в програмата задължително е застрахован за "злополука" получена в следствие на спортни дейности и групови игри на открито...

 • При големи групи от хора осигуряваме и дежурен медицински екип, което е стандарт на сигурност при организирането на обществени и спортни събития на открито.

Ниво на сигурност

VІ. ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗБОРА

Нашите тимбилдинг програми, от гледна точка на форма и място на провеждане на събитието, са широка палитра от предложения. Максималното съвпадение на нашата оферта с изискванията на клиента може да се получи, ако при предварителна среща се запознаем с детайлите на заявката.

Качеството на нашите програма отчита:

 • Разработване на тиймбилдинг програма, която да мотивира участниците и да надгражда предходни обучения.

 • Оптимално съвпадане на програмата с предварително зададения фокус на събитието

 • точност на методите за наблюдение и психологическо изследване

 • ефективност на включените упражнения за катализиране на предварително определените екипни критерии.

 • дизайн и логическата рамка на програмата

 • допълнителна логистика, свързана с видео, фото, дежурни екипи, кетеринг, транспорт, специални ефекти ...


VІІ. СТАТИИ ЗА ТИМБИЛДИНГ