Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


СТАНДАРТИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Стандарти за безопасност на приключенските тиймбилдинг програми

Ниво на сигурност на тиймбилдинг програмите на клуб Еделвайс

Тренировка по ледено катерене на екипа на клуб Еделвайс

Нивото на сигурност е приоритет номер едно при организирането на приключенските тиймбилдинг програми на клуб Еделвайс.

Нашите стандарти за минимизиране на риска отчитат следните фактори:

1.Организация на събитието, с включване на достатъчен брой фасилитатори и инструктори, отговарящи за безопасността на отделните упражнения... Всяка подгрупа е придружавана от фасилитатор, а на всяко упражнение има отделен инструктор.

2. Проектиране и реализация на приключенски елементи с дублирани нива на сигурност от гледна точка на закрепвания и алпийска екипировка.

3. Използване на автоматични, блокиращи, осигурителни съоръжения - въжените осигуровки блокират автоматично, дори и без човешка намеса.

4. Система за повторен контрол на осигурителните елементи, с цел избягването на случайна човешка грешка.

5. Постоянна проверка на използваната екипировка.

6. Подържане на актуална квалификация и физическа форма на инструкторите и фасилитаторите на клуб Еделвайс.

7. Присъствие на терен на дежурен лекар и дежурна линейка, като стандарт за ниво на сигурност. Този факт който се пренебрегва от много фирми, правещи събития на открито с голям брой хора...

8. Застраховка за участниците, покриваща тиймбилдинг упражнения на открито с включени елементи на дейности, като катерене, спелеология, каньонинг, рафтинг, планинско колоездене... пригодени за хора без предварителна подготовка.

Конкретните мерки за безопасност включват предварително обезопасяване на района на програмата и мерки за сигурност по-време на програмата.


Предварителното обезопасяване на района включва:

 • Инструктаж на екипа за предстоящото събитие и инструктаж за мерките на безопасност - писмен с подписи.

 • Предварителна проверка на района и местата на упражненията – проверка за лабилни камъни, напречни дървета в реката и водните басйени... или други фактори застрашаващи участниците.

 • Обезопасяване на тези части от трасето, в които може да има евентуални проблеми /отцепване на райони с опасни скални прагове от трасето на програмата, опасни бързеи и водни прагове, прокарване на въжен парапет на по-трудни участъци по пътеките/

 • Проверка на алпийската, водната и пещерна екипировката за възможни скрити дефекти, в следствие на предходен тимбилдинг.

 • Екипиране с лична обезопасителна екипировка на членовете на нашия екип.

 • Оборудване на въжените елементи на програмата + дублиране на осигурителните точки.

 • Предварително проиграване на въжените елементи и упражненията с лодки.


Мерки за безопасност по време на събитието:

 • Предварителен инструктаж на всички участници на родният им език + писмена форма с подпис на инструктирания.

 • Екипиране на участниците с необходимата лична екипировка.

 • Проверка на екипировката от страна на нашия екип.

 • При всички въжени елементи има двойна /независимо дублирана/ проверка на „закачането” на участниците към въжените системите за сигурност.

 • Използване на автоматични блокиращи съоръжения за осигуряване – системата за осигуряване блокира автоматично, дори и при неволно изпускане на осигуровката от страна на наш инструктор.


Ежегодни клубни обучения за подържане и повишаване на квалификацията на екипа на Еделвайс:

 • Тренинг за реализация на приключенски активности и спасителни операции във водни условия и реки с течение.

 • Тренинг за реализация на въжени активности и спасителни операции в терени, съдържащи каньони, пещери и пропасти.

 • Тренинг за реализация на програми и спасителни операции в планински условия.

 • Тренинг за реализация на приключенски програми и спасителни операции при зимни условия.


Наш фотоалбум