Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс

АКАДЕМИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Академия за приключения с клуб Еделвайс

Демир Капия, Македония
Академия за приключения с клуб Еделвайс

Демир Капия, Македония
АКАДЕМИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Клуб Еделвайс представя най-новата си обучителна програма, която включва курсове по следните дейности:


РАФТИНГ И КАЯК КУРС

Управление на надуваема лодка по река с течение. Район на провеждане Искърското дефиле.


КАТЕРАЧЕН КУРС

Основи на катеренето по скали, осигуряване и безопасно ползване на алпийската екипировка. Район на провеждане Витоша / Комините и Белидие хан.


ПЛАНИНАРСТВО И ВИА ФЕРАТА КУРС

Движение по "Виа Ферата", преминаване и осигуряване през трудни планински терени като скални ръбове и прагове. Район на провеждане - Рила, Мальовица.


РАПЕЛИ И КАНЬОНИ КУРС

Въжен курс с акцент към спускането на рапели през скални прагове и водопади. Район на провеждане Витоша и Искърското дефиле.


КУРС ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ

Основи на спелеологията, сухи и водни пещери, подходящи за пещерен туризъм, подземно ориентиране. Район на провеждане Искърското дефиле и пещера Темната дупка при Калотина.


ЗИМНО ПЛАНИНАРСТВО

Особености на планините в България при зимни условия. Начини за безопасно организиране на планински преходи. Ползване на котки и пикел, самозадържане при падане по фирнован склон, осигуряване с въже, лавинна безопасност.


Придобити знания: Посочените курсове дават базисни познания и практически умения по изброените дейности и посочват основните правила за безопасност на приключенските програми.

Специализирането във всяка една от дейностите е чрез допълнително обучение, което се провежда от профилираните клубове и дружества в България.


Продължителност: Всеки един от посочените курсове е в рамките на четири дни, които могат да бъдат 4 последователни дни или на 2 модула Х 2 дни. Зимният курс е шест дни.


Дати и цени: Моля, ако ви харесва някое от нашите обучения пишете или ни се обадете. Ако съберете приятели и сформирате група, то цената на човек ще е по-изгодна и ще може вие да определите датата на обучението. Подходящи цени на човек се получават при групи над 6 участника.

Курс по рафтинг и каяк

КАЯК И РАФТИНГ КУРС - управление на надуваеми лодки по река с течение:

Програмата е със специален акцент към речните походи с надуваеми каяци. Темите на курса са:
 • Особености на реките, опасности и проблемни места,

 • Кои реки, речни участъци и атмосферни условия са подходящи за безопасно практикуване на каяк и рафтинг.

 • Необходима лична екипировка и ползването и в реката

 • Начини на каране на лодка по река с течение и бързеи, самостоятелно или тандемно управление на надуваем каяк.

 • Управление на рафтинг лодка с екипаж.

 • Ситуация човек зад борда, Спасителни методи в река.

 • Организация на воден поход с много лодки.


Местоположение:

Искърското дефиле и поречието на Искъра между Мездра и Карлуково.

Курс по катерене

КАТЕРАЧЕН КУРС - основи на катеренето и осигуряването с въже

Курсът е начално ниво за техниките на катерене по скали, безопасността, ползването на различните видове алпийска екипировка и въжета, осигуряването, направата и разекипиране на катерачни установки.  Темите на курса са:

 • Алпийски инвентар и неговото използване.

 • Възли и въжета.

 • Видове скални форми и тяхното преодоляване.

 • Направа и обединение на осигурителни точки за катерачна установка.

 • Спускане на рапел по алпийско въже.

 • Осигуряване и разекипиране на катерачна установка.


Местоположение:

Витоша, район Комините.  Възможно е провеждане на част от практиките на скалите при Белидие Хан и пещера Проходна.  

Курс по планинарство

ПЛАНИНАРСТВО И ВИА ФЕРАТА

Курсът е насочен към планинарите, които искат да преминат безопасно по по-сложни летни маршрути, като скални ръбове и "виа ферати", където се изисква боравенето с въже, самоосигуряване  или осигуряване на партньорите. Темите на обучението са:

 • Опасности в лятната планина.

 • Проектиране на планински маршрути и методи за ориентиране в планината по карта и компас, без електронна навигация.

 • Възли и обвързване с алпийско въже.

 • Обвързване на група и осигуряване на група с алпийско въже.

 • Движение по Виа Феррата - самостоятелно и в група.

 • Спускане по алпийско въже на рапел без специализирани  съоръжения, Направа на осигурителна сбруя чрез лента или гръдна обвръзка, Ползване на карабинерите като протриващо /рапелно/ съоръжение.

 • Основи на катеренето.

Курс по каньонинг

РАПЕЛИ И ОСНОВИ НА КАНЬОНИНГА

Програмата е насочена към хората, желаещи да се научат да изграждат въжени системи в гора и по скали, да се спускат на рапел по алпийско въже през скални прагове и водопади. Темите на обучението са:

 • Алпийски инвентар и неговото ползване.

 • Възли и въжета.

 • Видове съоръжения за спускане на рапел, кои съоръжения, къде е по-добре да се използват.

 • Направа и обединяване на осигурителни точки.

 • Проектиране, направа и спускане по рапелна линия през сух скален праг, скали и високи дървета.

 • Поредица от рапели.

 • Основи на каньонинга и специфика на спускането по водопади.


Местоположение:

Витоша, Искърското дефиле, района на пещера Проходна.  

Пещерен курс

КУРС ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ

Обучението е насочено към различните форми на пещерния туризъм, където участниците не е задължително да бъдат "професионални пещерняци" за да посетят необлагородена пещера. Темите на курса са:

 • Основи на спелеологията, типове пещерни системи, кои пещери и участъци от пещери са подходящи за "туризъм и приключения".

 • Пещерна екипировка.

 • Ориентиране в подземните галерии, пещерни карти.

 • Катерене и спускане на рапел в пещерни галерии, които са подходящи за туристическо посещение.

 • Движение по пещерна стълба и самоизвличане.

 • Водни пещери - безопасност, екипировка, методи на предвижване. Кога, къде и как е възможно да се реализират посещение на водна пещера.


Местоположение:

Парк "Лакатнишки скали", пещера "Елата",  пещерите "Темната дупка" при Лакатник и "Темната дупка" при Калотина.  

Пещерен курс

ЗИМНО ПЛАНИНАРСТВО

Обучението е насочено към безопасното провеждане на преходи в зимната планина. Темите на курса са:

 • Особености на зимната планина и потенциалните пасности.

 • Екипировка за преход и за бивак.

 • Проектиране на планинския поход според метеорологичната прогноза, снежната покривка и подготовката на участниците.

 • Движение на групата при зимни условия.

 • Ориентиране в планинския терен с навигация, с карта и компас, без уреди за навигация..

 • Биваци и бивакуване в зимната планина.

 • Основи на алпийската техника, правилно ползване и ходене с котки и пикел, самозадържане при падане по фирнован склон.

 • Обвързване и осигуряване с въже.

 • Лавинна безопасност.


Местоположение:

Витоша, Западна Стара планина, Рила и Пирин. 


Повече подробности за зимното планинарство