Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


ФОТОАЛБУМ "ПОНОР ПЛАНИНА"
Понор планина

На излизане от пещерите при Кукеровата махала на село Брезе.


Връх Чепърна, Понор планина

Билото при връх Чепърна.


Виа ферата Черепишки скали

В пещерите на кукеровата махала.


Скалене венец над село Брезе

Скален венец с пещери над село Брезе.


Сталагит в пещера Елата

В пещера "Елата"


Искрецката река

Искрецката река, която извира от пещера Душника.


Пещера Душника

В галериите на пещера Душника по време на маловодие.


По билото на Понор планина

По билото на Понор планина.


Водопад Добравишка скакля

Водопад "Добравишка скакля".


❮ Всички фотоалбуми Към програмата ❯