Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


НАШИЯТ ЕКИП
След изкачване на Средоноса в Пирин планина

Тиймбилдинг на Албена

Екип на клуб Еделвайс в пещера Водопада, Крушуна

Тийм билдинг в Пирин планина, близо до Банско

Тийм билдинг в района на хижа Безбог

Клуб Еделвайс е сдружение, което съществува, като юридическо лице от 1996 година. Дейността на сдружението включва екипно обучение, природозащита, приключенски туризъм и производство на медийни продукти по горепосочените теми.

Програми и обучения за изграждане на екипност реализираме от 2004-та година. Ние сме първите, които въвеждаме истинското приключение, като форма на тимбилдинг в България. Нашите програми се регулират, като нивото на трудност и са съобразени за хора без предварителна подготовка. Същевременно включените в тиймбилдинга задачи изискват пълна ангажираност от страна на участниците. По този начин допринасяме за катализирането на реални екипни критерии, в минимален период от време.

Работата на нашия екип включва следните дейности:

  • Проектиране и реализация на програмата.

  • Доставка на специална екипировка за участниците.

  • Екип Реализация - създава, екипира и обезопасява трасето на приключенската програма.

  • Екип Фасилитатори – всяка група от осем / десет човека има от един до трима наши придружители. Броят на нашите хора се определя от сложността на терена, където се провежда програмата. Те следят за правилното изпълнение на програмата и сигурността на групата между отделните зони.

  • Екип Сигурност – обслужва всички зони в приключенските програми, където се изисква боравене със специализирана екипировка /алпийски съоръжения, лодки, стрелково оръжие/.

  • Екип Психологическа оценка - при заявка за групов или индивидуален психологически анализ наш екип извършва компетентно необходимата оценка.

  • Екип Неотложна помощ - стандарт за ниво на сигурност при организирането на събития с голям брой от хора. На всяко събитие присъства медицинско лице, което може да окаже първа лекарска помощ. Въпреки, че до този момент нашият лекар не е имал работа, то той присъства задължително при изпълнение на програмата. Всеки тимбилдинг има и разработена схема за "евакуация" на пострадал от района на действие. Тази опция до този момент не се е налагала, но се отчита при всяко събитие.

  • Фото и Видеоекип – предлагаме професионално видео и/или фото заснемане на събитието, което е ценен архив за дейността на всяка фирма.


Всеки човек от нашия екип е специализиран в няколко профила на тимбилдинг програмата и има дългогодишен практически стаж в подобни събития.

Голяма част от колегите ни притежават широкоспектърни професионални умения в областта на катеренето, спелеологията, рафтинга и планинското колоездене. Всеки от нас практикува активно един или няколко спорта, чиито елементи се използват в приключенския тимбилдинг. Всяка година екипът ни преминава обучение свързано с поддържане на познанията в различните дисциплини, спасителни методи по вода, скали и пещери, разработка на нови тимбилдинг упражнения в "екстремна" среда.

Наш фотоалбум

История на програмите

Стандарти за безопасност

Видеопослание към нашите клиенти

Аудиомикс 1