Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


СТАТИИ ЗА ДОЛИНАТА НА СКАЛНИТЕ РИСУНКИ
Долината на скалните рисунки

Скални рисунки в долината на река Искър

Скални рисунки при село Царевец

Скалните рисунки при село Царевец предизвикват научен интерес през 1962 година, когато е тяхната първа публикация. В последствие спелеолози откриват и други скални рисунки в околните пещерни ниши. Мнението на изследователите от онова време е, че върху скалите са насложени рисунки и надписи от различни епохи. Издълбаните в скалите изображения на конници, тотемни маски, стрелци с лъкове, елени, коне, слънчеви символи и свастики е възможно да бъдат датирани като стил от праисторическо време до татарските нашествия в България в началото на ХVI век и граматическите школи в Царевец, които са два века по-късно. Според част от изследователите много от рисунките показват родство с древнотюркското наскално изкуство от Централна Азия като не отхвърлят идеята за техния прабългарски произход. Някои знаци, намерени в пещерите до село Царевец, се покриват с тези от Плиска, Преслав и Мадара от времето на Първото българско царство. Това са част от заключенията на проучвателни експедиции, проведени в района на село Царевец между 1965-та и 1988-ма години. През 2008 година при проучване на скални венци в района Карлуково, нашият екип попадна на изображения, подобни на тези от района на село Царевец. Оказа се че тези скални рисунки на елени са известни на наши колеги - спелеолози от 1997 година. Находката до този момент не е популяризирана, за да бъде предпазена от иманярски и други повреди.

Районите на Царевец, Кунино и Карлуково се намират сравнително близо един до друг по поречието на Искъра. Възможно е бъдещото изследване на Карлуковския район да даде нова информация за рисунките и старинните надписи при село Царевец.

Първата вълна на изследване на рисунките е през 70-те и 80-те години на миналия век. Оргиналите на откритите от нас статити от онова време, могат да се видят в Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методи" в град София. Статиите са следните:

 • Мичев, М., Скални надписи и рисунки при село Царевец, Врачанско - Списание Археология, VІ, 1964, 2, страници 34-38

 • Трантеев, П., Трантеев, Б., История върху камък. - Списание.Турист, 1971, 12, страници 4-5

 • Мичев, М., Неизвестен пещерен манастир във Врачанско. - Списание Векове, 1974, кн.2-3, страници 85-91

 • Богданов, С., Скални надписи при с. Царевец, Врачанско. - Списание Векове, 1976, 3, страници 48-58

 • Николов, В., За скалния надпис на "Брат Томе" при с.Царевец, Врачанско. - Списание Векове, 1980, 1, страници 69-70

 • Антонов, Г. 1980, Изследване на старинно наскално изкуство от долината на река Искър. Изследване на спелеолога Георги Антонов.

 • Кюмюрджиев, Л. 2017. Послания по скалите - статия в българското издание на NATIONAL GEOGRAPHIC, написана от журналиста Любомир Кюмюрджиев.

Посочените статии обхващат скалните рисунки при село Царевец. Част от тях сме публикували и в тази интернет страница.


Статии, фокусирана върху скалните рисунки при село Карлуково са:


Научни трудове и изследвания на тема "Скалните рисунки в България":

 • Овчаров, Д. 1982. Български средновековни рисунки – графити, С.

 • Аспарухов, М. 1984. Средновековни графити от северозападна България, В : Интердисциплинарни изследвания, кн. ХІ – ХІІ, С.

 • Трантеев, Б., Трантеева-Митева, В. 2008. Средновековните скални манастири по река Бели Лом.

 • Овчаров, Н. 2019. Руника Булгарика - статии посветени на изследването на старобългарските руни и знаци.

 • Трантеев, Б. 2021. Средновековните скални обители от северна и югозападна България.


Интереса към посланието на рисунките продължава и днес. Според нашия екип рисунките са не само паметник на културата от стари времена, но чрез тях могат да бъдат разгадани обреди и вярвания, които са били разпространени по нашите земи преди налагането на християнската религия: