Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


ПРОГРАМА "ПОМОГНИ НА БЪЛГАРИЯ"
Тиймбилдинг във формат бригада

Бригадирски дейности и тийм билдинг в България

Тиймбилдинг със залесяване и направа на екопътека

Тийм билдинг и Природозащита

Тийм билдинг с маркиране на туристически пътеки

Може ли България да бъде Швейцария на Балканите? Този въпрос вълнува сънародниците ни още от времето на Алеко Константинов, но повечето от нас приключват темата само с думите до въпросителния знак и хвърлят пластмасовата чаша от кафе, кутията на цигарите, опаковката от вафлата или тоалетните кърпички някъде наоколо по земята...

Дали нашата Държава ще е приятно място за живот, зависи не само от големи международни политики, но и от самите нас. Чрез програмата "Помогни на България" фокусираме усилия към малки проблеми, които могат да носят големи обществени ползи.

Корпоративните събития в тази сфера могат да бъдат насочени към:

  • Възстановяване и поддържане на туристическа инфраструктора в нашите природни паркове, екопътеки, защитени местности, кътове за отдих или други места, нуждаещи се от неотложни действия.

  • Акции за почистване на битови или промишлени отпадъци.

  • Залесителни и други природозащитни дейности.

  • Социални дейности за подобряване на градската среда или на живота на хората в неравностойно положение.

Тези акции могат да се случат на много места в България, включително и в район, специално избран от поръчителите на мероприятието.

Същевременно ние предлагаме и наш природозащитен проект в Искърското дефиле, където всеки е добре дошъл за участие.

Екопътеките на Искърското дефиле и Забърдие са нашия целеви район. Тези пътеки се намират близо до Драгоман, жп гарите Бов, Лакатник и Черепиш. По тези места множеството каньони, скални арки и пещери оформят неповторимия облик на българската природа. Местата са подходящи за еднодневни преходи и приключения през всички сезони на годината.

Нашите усилията за подобрение на околната среда в посочените райони са насочени към следните пет дейности:

  • Подържане на планинските пътеки чрез поставяне на нова маркировка, почисване от храсти и срутени камъни.

  • Поетапно възстановяване на обезопасителните парапети по туристическите пътеки.

  • Бригади за почистване на екопътеките, пещерите и речните долини от битови отпадъци.

  • Поставяне на информационни табели за маршрутите и табели умоляващи туристите да пазят и да не замърсяват околната сред.

  • Построяване на кътове за отдих.

Реализацията на тези дейности е един добър тимбилдинг инструмент за всяка фирма, а наградата за положените усилия може да е приключенски тур.

Видео от "Бригадирска песен, 2017"
Видео от "Екопътека Просечен Камик", 2021"
Снимки от маркиране на "Екопътека, 2018"
Проект "Екопътека Просечен Камик"


Природозащитни филми с наше участие:

Бъдещето на гората , 2020

За мечките и хората , 2007

Потопът от новата ера , 2007

По следите на лешоядите , 2006