Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


ПРОГРАМА "ПОМОГНИ НА БЪЛГАРИЯ"
Тиймбилдинг във формат бригада

Бригадирски дейности и тийм билдинг в България

Тиймбилдинг със залесяване и направа на екопътека

Тийм билдинг и Природозащита

Тийм билдинг с маркиране на туристически пътеки

Може ли България да бъде Швейцария на Балканите? Този въпрос вълнува сънародниците ни още от времето на Алеко Константинов, но повечето от нас приключват темата само с думите до въпросителния знак и хвърлят пластмасовата чаша от кафе, кутията на цигарите, опаковката от вафлата или тоалетните кърпички някъде наоколо по земята...

Дали нашата Държава ще е приятно място за живот, зависи не само от големи международни политики, но и от самите нас. Чрез програмата "Помогни на България" фокусираме усилия към малки проблеми, които могат да носят големи обществени ползи.

Корпоративните събития в тази сфера могат да бъдат насочени към:

 • Възстановяване и поддържане на туристическа инфраструктора в нашите природни паркове, екопътеки, защитени местности, кътове за отдих или други места, нуждаещи се от неотложни действия.

 • Акции за почистване на битови или промишлени отпадъци.

 • Залесителни и други природозащитни дейности.

 • Социални дейности за подобряване на градската среда или на живота на хората в неравностойно положение.

Тези акции могат да се случат на много места в България, включително и в район, специално избран от поръчителите на мероприятието.

Същевременно ние предлагаме и наш природозащитен проект в Искърското дефиле, където всеки е добре дошъл за участие.

Екопътеките по поречието на Искъра са нашия целеви район. Тези пътеки се намират близо до жп гарите Бов, Лакатник, Черепиш, Кунино и Карлуково. По тези места множеството каньони, скални арки и пещери оформят неповторимия облик на българската природа. Местата са подходящи за еднодневни преходи и приключения през всички сезони на годината.

Нашите усилията за подобрение на околната среда в посочените райони са насочени към следните пет дейности:

 • Подържане на планинските пътеки чрез поставяне на нова маркировка, почисване от храсти и срутени камъни.

 • Поетапно възстановяване на обезопасителните парапети по туристическите пътеки.

 • Бригади за почистване на екопътеките, пещерите и речните долини от битови отпадъци.

 • Поставяне на информационни табели за маршрутите и табели умоляващи туристите да пазят и да не замърсяват околната сред.

 • Построяване на кътове за отдих.

Реализацията на тези дейности е един добър тимбилдинг инструмент за всяка фирма, а наградата за положените усилия може да е приключенски тур.

Благодарение на съвместната работа между нашия екип и фирмите, които през годините са избирали тиймбилдинг с обществено полезна кауза сме създали три екипътеки, които се радват на голяма посещаемост. Тези пътеки са:

 • "Просечен Камик" - намира се в района на Черепишките скали.

 • "Седмовратица" - намира се в карстовия район на Карлуково.

 • "Кръста на Свети Георги" - свързва село Бачево с храма "Свети Георги", намиращ се западно от селото в Рила планина.

Видео от "Бригадирска песен, село Бачево 2017"
Видео от "Екопътека Просечен Камик", 2021"
Видео от обновяване на туристическа пътека, 2022"
Снимки от маркиране на "Екопътека, 2018"
Проект "Екопътека Просечен Камик"


Природозащитни филми, които сме правили:

Бъдещето на гората , 2020

За мечките и хората , 2007

Потопът от новата ера , 2007

По следите на лешоядите , 2006