Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


ФОТОАЛБУМ "РЕКИ И ЛОДКИ"
Рафтинг по река Искър с клуб Еделвайс

Рафтинг по река Искър.


Искърското дефиле

Искърското дефиле при Лакатнишките скали.


Рафтиинг близо до София

Рафтинг с клуб Еделвайс близо до София.


Рафтинг при гара Бов

По бързеите на Искъра около гара Бов.


Емоцията на водното приключевие

Емоцията на водното приключение.


Тиймбилдинг по река Искър с клуб Еделвайс

Тиймбилдинг в Искърското дефиле.


Тиймбилдинг в Искърското дефиле

През лятото и есента, спускането по реката може да е с двуместни надуваеми каяци.


Рафтинг и каяк в дефилето на Искъра

Дефилето на Искъра между Бов и Лакатник.


Тийм билдинг с каяци, рафтинг и салове

Бързеите на реката в подножието на Лакатнишките скали.


Рафтинг на Черепиш

Река Искър близо до Черепишкия манастир.


С лодка при Черепишкия манастир

Крайбрежните пещери са част от ориентирите и "тайниците" на мисията по реката.


Тиймбилдинг на Черепишките скали

Скална ниша под Черепишките скали.


Минивец в Искърското дефиле

Тиймбилдинг активностите с лодки или салове могат да се случат и в микроязовирите по Искърското дефиле.


<Река Искър между Мездра и Роман

Поречието на Искъра между Мездра и Роман.


Кунино и Карлбуково

Скалните венци при село Кунино.


Тиймбилдинг между Кунино и Карлуково

По река Искър между Кунино и Карлуково.


Тиймбилдинг при Провъртеника

Тиймбилдинг близо до град Луковит в района на природната забележителност "Провъртеника".