Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


ФОТОАЛБУМ "ПЕЩЕРА ПРОХОДНА"
Река Искър около пещера Проходна

Скалните венци и река Искър в района на пещера Проходна.


Пещера Проходна

Един от входовете на Проходна.


В галерията на пещера Проходна

Галерията на пещера е естествено осветена от скалното образование "Октана".


Тиймбилдинг в пещера Проходна

Река Искър близо до пещера Проходна.


Река Искър между селата Кунино и Карлуково

Поречието на Искъра между селата Кунино и Карлуково.


Задънен дол

Пътеката в Задънен дол.


Търсене на съкровище в Задънен дол

Входът на Триъгълната пещера.


Тиймбилдинг с клуб Еделвайс

Археологическа загадка в пещера Зазиданка.


Тиймбилдинг с катерене в пещера Проходна

Изпитанието "Катерачите" в пещера Проходна.


Водно тиймбилдинг упражнения

Водното упражнение "Ферибота", реализирано в река Искър.


Провъртеника

Тиймбилдинг задачата "Сала", реализирана близо до скалния феномен "Провъртеника".


Поляните на Карлуково

Поляната, където е старта на програмата.


Тим Билдинг с клуб Еделвайс в район на пещера Проходна

Джунглата при реката.


Търсене на съкровище в района на пещера Проходна с клуб Еделвайс

Пещерата на логическата загадка.


По следите на изчезналия кивот

Тиймбилдинг програмата съдържа логика и фабула, базирани на реални исторически събития.


По следите на изчезналия кивот - тиймбилдинг с клуб Еделвайс

По следите на "древния ръкопис".


Тиймбилдинг идея в пещера Проходна

В пещерата на Пирамидата.


Тийм Билдинг в пещера Проходна с клуб Еделвайс

По пътя към финалната цел.