Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


PHOTO ALBUM "PROHODNA CAVE"
Пещера Проходна

Големия вход на пещера Проходна.

Пещерен дом Карлуково

Река Искър и хижа "Пещерен дом".

Пандюл в пещера Проходна

Подготовка за изпитанието "Скока на Тарзан".

Окната

Скалното образование "Окната" в пещера Проходна.

Тиймбилдинг с лодки и салове в района на пещера Проходна

Река Искър в района на скалния феномен Провъртеника.

Река Искър при Карлуково

Към финала на тиймбилдинг програмата.

Въжено тийм билдинг упражнение

Въжената мисия е най-емоционалния момент от програмата в пещера Проходна.

Тийм Билдинг в пещера Проходна

Изпитанията "Скока на Тарзан" и "Катерачите", които са проектирани специално за Проходна

Приключенски тиймбилдинг в пещера Проходна с клуб Еделвайс

Въжените упражнения не са адреналинова атракция, а целенасочени задачи за работа в екип.

Организиране на фирмено събитие в района на пещера Проходна

Колегиалната взаимопомощ е търсен момент в приключенския тиймбилдинг.

Приключенски тиймбилдинг с клуб Еделвайс

Колеги осигуряват своите партньори под надзора на нашите инструктори в упражнението "Катерачите" в пещера Проходна.

Организиране на тимбилдинг в пещера Проходна

Въжените системи са построени така, че да позволяват помощ, както от наземния екип, така и от партньора по катерене.

Тиймбилдинг, фирмени и спортни събития с клуб Еделвайс

Предстоящата задача налага изграждане на пирамида от хора.

Организиране на фирмено обучение и тиймбилдинг с клуб Еделвайс

Колегите, качващи се нависоко, са подсигурени с алпийска екипировка.

Тиймбилдинг игра Пирамидата

Строежът на пирамидата.

Организиране на фирмено обучение и тиймбилдинг в Луковит

Стръмната пътека към "Горната земя".

Тийм Билдинг с клуб Еделвайс в пещерите на Задънен дол

В подземните галерии на "Задънен дол".

Тайната на пещера Ключалката

Тайната на пещера "Ключалката"

Фирмено парти в пещра Проходна

На тиймбилдинг с клуб Еделвайс.

Реализация на фирмени събития в Луковит и пещера Проходна

Началото на приключенската програма.