Алпийски клуб Еделвайс

 

ФИЛМОВ ПРОЕКТ "ПО СЛЕДИТЕ НА ЛЕШОЯДИТЕ"  

"Преди 65 милиона години, когато голяма част от България е била дъно на море,  на територията на централна Америка пада астероид. Този сблъсък предопределя от лицето на планетата ни да изчезнат много растителни и животински видове. Между тях са и най-огромните владетели на земята динозаврите. Епохи след тази космическа катастрофа, вулкани оформят облика  на първата балканска суша - Родопите. С течение на времето, еволюцията създава нови форми на живот, между които и най-агресивното същество на земята - човека. Развиващият се хомо сапиенс постепенно измества от планетата всички останали животински видове. Така някои от тях, дори и без нов космически катаклизъм, отново са застрашени от изчезване. Съвременна България не прави изключение от тази световна тенденция. Преди по малко от век у нас е убит и последния рис, а много други животни са на границата на изтреблението. С настоящият филм ще разкажем за лешоядите, които са едни от застрашените видове птици. Ще тръгнем по следите на летящите животни, за да разкрием безценното природно богатство на България, което трябва да бъде съхранено и за хората след нас..."

От 2004 година България е обхваната от план за реинтродукция /BVAP/ на мършоядни видове птици на територията на Балканския полуостров. У нас тази дейност се осъществява от:

Чуждестранните партньори са Франкфуртското зоологическо дружество и Фондация за защита на черния лешояд - Испания.

Филмът "По следите на лешоядите" е в три серии, които разказват за усилията на родните орнитолози за възвръщането на лешоядите в България.

За реализацията на третата серия изказваме изключителна благодарност на господин Милко Белберов - директор на Природен парк Русенски лом.

Гледай филмовата поредица:  първа серия    втора серия    трета серия