Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


СТАНДАРТИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Стандарти за безопасност на приключенските тиймбилдинг програми

Ниво на сигурност на тиймбилдинг програмчите на клуб Еделвайс

Тийм билдинг с рафтинг и каяк

Нивото на сигурност е приоритет номер едно при организирането на приключенските тиймбилдинг програми на клуб Еделвайс.

Нашите стандарти за минимизиране на риска отчитат следните фактори:

1.Организация на събитието, с включване на достатъчен брой фасилитатори и инструктори, отговарящи за безопасността на отделните упражнения... Всяка подгрупа е придружавана от фасилитатор, а на всяко упражнение има отделен инструктор.

2. Проектиране и реализация на приключенски елементи с дублирани нива на сигурност от гледна точка на закрепвания и алпийска екипировка.

3. Използване на автоматични, блокиращи, осигурителни съоръжения - въжените осигуровки блокират автоматично, дори и без човешка намеса.

4. Система за повторен контрол на осигурителните елементи, с цел избягването на случайна човешка грешка.

5. Постоянна проверка на използваната екипировка.

6. Подържане на актуална квалификация и физическа форма на инструкторите и фасилитаторите на клуб Еделвайс.

7. Присъствие на терен на дежурен лекар и дежурна линейка, като стандарт за ниво на сигурност. Този факт който се пренебрегва от много фирми, правещи събития на открито с голям брой хора...

8. Застраховка за участниците, покриваща тиймбилдинг упражнения на открито с включени елементи на дейности, като катерене, спелеология, каньонинг, рафтинг, планинско колоездене... пригодени за хора без предварителна подготовка.

Конкретните мерки за безопасност включват предварително обезопасяване на района на програмата и мерки за сигурност по-време на програмата.


Предварителното обезопасяване на района включва:

 • Инструктаж на екипа за предстоящото събитие и инструктаж за мерките на безопасност - писмен с подписи.

 • Предварителна проверка на района и местата на упражненията – проверка за лабилни камъни, напречни дървета в реката и водните басйени... или други фактори застрашаващи участниците.

 • Обезопасяване на тези части от трасето, в които може да има евентуални проблеми /отцепване на райони с опасни скални прагове от трасето на програмата, опасни бързеи и водни прагове, прокарване на въжен парапет на по-трудни участъци по пътеките/

 • Проверка на алпийската, водната и пещерна екипировката за възможни скрити дефекти, в следствие на предходен тимбилдинг.

 • Екипиране с лична обезопасителна екипировка на членовете на нашия екип.

 • Оборудване на въжените елементи на програмата + дублиране на осигурителните точки.

 • Предварително проиграване на въжените елементи и упражненията с лодки.


Мерки за безопасност по време на събитието:

 • Предварителен инструктаж на всички участници на родният им език + писмена форма с подпис на инструктирания.

 • Екипиране на участниците с необходимата лична екипировка.

 • Проверка на екипировката от страна на нашия екип.

 • При всички въжени елементи има двойна /независимо дублирана/ проверка на „закачането” на участниците към въжените системите за сигурност.

 • Използване на автоматични блокиращи съоръжения за осигуряване – системата за осигуряване блокира автоматично, дори и при неволно изпускане на осигуровката от страна на наш инструктор.


Ежегодни клубни обучения за подържане и повишаване на квалификацията на екипа на Еделвайс:

 • Тренинг за реализация на приключенски активности и спасителни операции във водни условия и реки с течение.

 • Тренинг за реализация на въжени активности и спасителни операции в терени, съдържащи каньони, пещери и пропасти.

 • Тренинг за реализация на програми и спасителни операции в планински условия.

 • Тренинг за реализация на приключенски програми и спасителни операции при зимни условия.


Наш фотоалбум