Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


ПРОГРАМА "ПОМОГНИ НА БЪЛГАРИЯ"
Тиймбилдинг във формат бригада

Бригадирски дейности и тийм билдинг в българия

Тиймбилдинг със залесяване

Тийм билдинг и Природозащита

Може ли България да бъде Швейцария на Балканите? Този въпрос вълнува сънародниците ни още от времето на Алеко Константинов, но повечето от нас приключват темата само с думите до въпросителния знак и хвърлят пластмасовата чаша от кафе, кутията на цигарите, опаковката от вафлата или тоалетните кърпички някъде наоколо по земята...

Дали нашата Държава ще е приятно място за живот, зависи не само от големи международни политики, но и от самите нас. Чрез програмата "Помогни на България" фокусираме усилия към малки проблеми, които могат да носят големи обществени ползи.

Корпоративните събития в тази сфера могат да бъдат насочени към:

  • Възстановяване и поддържане на туристическа инфраструктора в нашите природни паркове, екопътеки, защитени местности, кътове за отдих или други места, нуждаещи се от неотложни действия.

  • Акции за почистване на битови или промишлени отпадъци.

  • Залесителни и други природозащитни дейности.

  • Социални дейности за подобряване на градската среда или на живота на хората в неравностойно положение.

Тези акции могат да се случат на много места в България, включително и в район, специално избран от поръчителите на мероприятието.

Същевременно ние предлагаме и наш природозащитен проект в Искърското дефиле, където всеки е добре дошъл за участие.

Екопътеките на парк "Лакатнишки скали" са нашият целеви район за поддържане. На това място множеството каньони, скални арки и пещери оформят неповторимия облик на дефилето. Тази територия е в границите на природен парк Врачански Балкан. Мястото е популярно за еднодневни преходи и приключения през всички сезони на годината.

Част от туристическите пътеки в района на Лакатник преминават по ръбовете на скални прагове и пропасти. През 70-те години на миналия век, при проектирането и изграждането на тези пътеки са направени обезопасителни парапети. Днес за съжаление тези предпазни съоръжения на места са силно амортизирани, повредени или въобще липсват. Същевременно в момента няма държавна институция, която да има бюджет и да може ефективно да се грижи за безопасността на тези пътеки, както и за чистотата в района.

В контекста на казаното, усилията за подобрение на околната среда в района на Лакатник могат да бъдат насочени към следните пет дейности:

  • Поетапно възстановяване на обезопасителните парапети по туристическите пътеки.

  • Бригади за почистване на екопътеките, пещерите и речните долини от битови отпадъци.

  • Подържане на екопътеките чрез почисване от храсти и оформяне на каменни настилки.

  • Поставяне на информационни табели за маршрутите и табели умоляващи туристите да пазят и да не замърсяват района на парка.

  • Построяване на кътове за отдих.

Реализацията на тези дейности може да бъдат един добър тимбилдинг инструмент за всяка фирма, а наградата за положените усилия вижте тук.

Видео от "Бригадирска песен 2017"


Природозащитни филми с наше участие:

За мечките и хората

Потопът от новата ера

По следите на лешоядите