Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс


ОБУЧИТЕЛНИ ПРОГРАМИ
ЗА ЕКИПНО И ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
VITA EQUILIBRIUM
Програма за екипно обучение

Програмите VITA EQUILIBRIUM - живот в равновесие:

  • допълват и развиват с нови знания и умения, избрания от вас тиймбилдинг формат.

  • осигуряват комплексна мотивационна програма за емоционално и физическо здраве на екипа.


Програмите са предназначени както за изграждане на умения, така и за възстановяване на енергията и работоспособността.

Усвояването на знания е интерактивно през цялото време на провеждане, без да включват презентации, лекции и други форми на пасивно слушане.


Всяка една от програмите съдържа:

40 % практически упражнения, мозъчни атаки и медитации, работа в малки групи и индивидуално.

20% от времето е посветено работа с методически материали, тестове и анаграми.

30 % обсъждане на казуси и дискусии.

10% споделяне на опит, отговори на въпроси.


Продължителност: от 2 до 4 часа.

Програма за екипно обучение