Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс

ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

Обучение в областта на комуникациите и междуличностните отношения.

Програма за екипно обучение

През 15 век Леонардо да Винчи рисува стенописа "Тайната вечеря". Геният използва езика на тялото на своите герои за да разкаже известна библейска сцена.

Този език съществува и до днес. Ако вие умеете да го разбирате, ще долавяте мислите на хората, дори когато техните думи казват друго...

Ако желаете да бъдете убедителни в разговорите с колеги и клиенти, да утвърдите лидерските позиции във вашата група и да преодолеете лесно конфликтите в екипа, с който работите, то нашата форма на обучение в областта на комуникациите може да бъде полезна за вас.

Тя е разработена от специалист с дългогодишна практика в управлението на човешките ресурси и има силна практическа насоченост.


Модул 1: КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ. КАК ДА ВЪЗДЕЙСТВАМЕ НА ДРУГИТЕ.

1. Как да представите себе си или как да излъчваме собствено самочувствие:

 • Усмивката – как да се усмихваме и как да гледаме хората в очите – техники.

 • Зрителен контакт. Ръкуване. Правилната стойка. Упражнения.

 • Точните думи. Да престанем да общуваме с думи, които не означават нищо.

 • Малък разговор.

 • Как да се справим с излишните притеснения. Издишване на напрежението.

 • Говорни навици.

 • Умението да слушаме.

 • Излъчването и външния вид

 • Практически упражнения.


2. Способността да въздействате на другите:

 • Страх от отхвърляне.

 • Играта аз мисля, че ти мислиш, че аз мисля.

 • Как да водим разговор и заведем събеседника до „нашия бряг”

 • Методи за постигане на целта.

 • Как да говорите с хора, с които нямате нищо общо.


3. Въздействието на другите върху вас:

 • Как да елиминираме отрицателните емоции.

 • Как да управляваме и насочваме положителна енергия.

 • Как да разпознаем манипулаторите и да им противодействаме


Модул 2: КАК ДА СТАНА ЛИДЕР. ЛИДЕРСТВО В ГРУПАТА.

1. Преди да станете лидер...

2. Какво трябва да притежава успешният лидер:

 • Интегритет.

 • Интелигентност.

 • Зрялост.

3. Успешните лични качества в бизнеса и как да ги изградим.

4. Практически упражнения за работа в екип, ситуационен контрол:

 • Как да оценявате.

 • Как да наставлявате.

 • Как да изграждате самоувереност.

 • Как да „заразявате” другите с ентусиазъм и позитивна енергия.

5. Стил на ръководство. Определяне на Вашия стил на управление.


Модул 3: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РАЗЛИЧИЯ.

1. Изграждане на екип.

2. Подбор на правилните хора. Техники за подбор.

3. Съвместими типологии в екипа.

4. Разрешаване на конфликти и продоляване на различия.

 • Категории „токсични” начини на общуване и как да ги преодолеем.

 • Как другият да разбере, че е прекрачил границата.