Приключения с клуб Еделвайс
Лого на клуб Еделвайс

АКАДЕМИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Академия за приключения с клуб Еделвайс

Демир Капия, Македония

Клуб Еделвайс представя най-новата си обучителна програма, която включва курсове по следните дейности:


РАФТИНГ И КАЯК КУРС

Управление на надуваема лодка по река с течение. Район на провеждане Искърското дефиле.


КАТЕРАЧЕН КУРС

Основи на катеренето по скали, осигуряване и безопасно ползване на алпийската екипировка. Район на провеждане Витоша / Комините и Белидие хан.


ПЛАНИНАРСТВО И ВИА ФЕРАТА КУРС

Движение по "Виа Ферата", преминаване и осигуряване през трудни планински терени като скални ръбове и прагове. Район на провеждане - Рила, Мальовица.


РАПЕЛИ И КАНЬОНИ КУРС

Въжен курс с акцент към спускането на рапели през скални прагове и водопади. Район на провеждане Витоша и Искърското дефиле.


КУРС ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ

Основи на спелеологията, сухи и водни пещери, подходящи за пещерен туризъм, подземно ориентиране. Район на провеждане Искърското дефиле и пещера Темната дупка при Калотина.


Придобити знания: Посочените курсове дават базисни познания и практически умения по изброените дейности и посочват основните правила за безопасност на приключенските програми.

Специализирането във всяка една от дейностите е чрез допълнително обучение, което се провежда от профилираните клубове и дружества в България.


Продължителност: Всеки един от посочените курсове е в рамките на четири дни, които могат да бъдат 4 последователни дни или на 2 модула Х 2 дни.


Дати: В посочената по долу детайлна информация за отделните курсове са определени и дати за индивидуални записвания за сезон 2020. Всяка група от 6 или повече човека може да зададе дата и тема на курса по свой избор. Програма, за която не са се събрали необходимия брой желаещи, се отлага за следваща дата.


Такси: Цената на всеки курс е 330 лева. При записване на втори и всеки следващ курс отстъпката е - 40 лева. Таксата включва провеждане на обучението, специална екипировка, необходимия брой инструктори, застраховка. Таксата не включва транспорт храна и нощувки за участниците. Посочената цена не съдържа ДДС.

Курс по рафтинг и каяк

КАЯК И РАФТИНГ КУРС - управление на надуваеми лодки по река с течение:

Програмата е със специален акцент към речните походи с надуваеми каяци. Темите на курса са:
 • Особености на реките, опасности и проблемни места,

 • Кои реки, речни участъци и атмосферни условия са подходящи за безопасно практикуване на каяк и рафтинг.

 • Необходима лична екипировка и ползването и в реката

 • Начини на каране на лодка по река с течение и бързеи, самостоятелно или тандемно управление на надуваем каяк.

 • Управление на рафтинг лодка с екипаж.

 • Ситуация човек зад борда, Спасителни методи в река.

 • Организация на воден поход с много лодки.

Местоположение:

Искърското дефиле и поречието на Искъра между Мездра и Карлуково.  

Дати:

20, 21, 27, 28 юни - съботно-неделен курс.

25, 26, 27, 28 юни - от четвъртък до неделя

18, 19, 25, 26 юли - съботно-неделен курс.

23, 24, 25, 26 юли - от четвъртък до неделя - специални условия с отстъпка от 10 %..

Курс по катерене

КАТЕРАЧЕН КУРС - основи на катеренето и осигуряването с въже

Курсът е начално ниво за техниките на катерене по скали, безопасността, ползването на различните видове алпийска екипировка и въжета, осигуряването, направата и разекипиране на катерачни установки.  Темите на курса са:

 • Алпийски инвентар и неговото използване.

 • Възли и въжета.

 • Видове скални форми и тяхното преодоляване.

 • Направа и обединение на осигурителни точки за катерачна установка.

 • Спускане на рапел по алпийско въже.

 • Осигуряване и разекипиране на катерачна установка.

Местоположение:

Витоша, район Комините.  Възможно е провеждане на част от практиките на скалите при Белидие Хан и пещера Проходна.  

Дати:

04, 05, 11, 12 юли - съботно-неделен курс.

09, 10, 11, 12 юли - от четвъртък до неделя.

17, 18, 24, 25 октомври - съботно-неделен курс.

22, 23, 24, 25 октомври - от четвъртък до неделя.

Курс по планинарство

ПЛАНИНАРСТВО И ВИА ФЕРАТА

Курсът е насочен към планинарите, които искат да преминат безопасно по по-сложни летни маршрути, като скални ръбове и "виа ферати", където се изисква боравенето с въже, самоосигуряване  или осигуряване на партньорите. Темите на обучението са:

 • Опасности в лятната планина.

 • Проектиране на планински маршрути и методи за ориентиране в планината по карта и компас, без електронна навигация.

 • Възли и обвързване с алпийско въже.

 • Обвързване на група и осигуряване на група с алпийско въже.

 • Движение по Виа Феррата - самостоятелно и в група.

 • Спускане по алпийско въже на рапел без специализирани  съоръжения, Направа на осигурителна сбруя чрез лента или гръдна обвръзка, Ползване на карабинерите като протриващо /рапелно/ съоръжение.

 • Основи на катеренето.

Местоположение:

Рила, Мальовица.  

Дати:

15, 16, 22, 23 август - съботно-неделен курс.

20, 21, 22, 23 август - от четвъртък до неделя.

Курс по каньонинг

РАПЕЛИ И ОСНОВИ НА КАНЬОНИНГА

Програмата е насочена към хората, желаещи да се научат да изграждат въжени системи в гора и по скали, да се спускат на рапел по алпийско въже през скални прагове и водопади. Темите на обучението са:

 • Алпийски инвентар и неговото ползване.

 • Възли и въжета.

 • Видове съоръжения за спускане на рапел, кои съоръжения, къде е по-добре да се използват.

 • Направа и обединяване на осигурителни точки.

 • Проектиране, направа и спускане по рапелна линия през сух скален праг, скали и високи дървета.

 • Поредица от рапели.

 • Основи на каньонинга и специфика на спускането по водопади.

Местоположение:

Витоша, Искърското дефиле, района на пещера Проходна.  

Дати:

06, 07, 13, 14 юни - съботно-неделен курс.

27, 28, 29, 39 август - от четвъртък до неделя.

Пещерен курс

КУРС ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ

Обучението е насочено към различните форми на пещерния туризъм, където участниците не е задължително да бъдат "професионални пещерняци" за да посетят необлагородена пещера. Темите на курса са:

 • Основи на спелеологията, типове пещерни системи, кои пещери и участъци от пещери са подходящи за "туризъм и приключения".

 • Пещерна екипировка.

 • Ориентиране в подземните галерии, пещерни карти.

 • Катерене и спускане на рапел в пещерни галерии, които са подходящи за туристическо посещение.

 • Движение по пещерна стълба и самоизвличане.

 • Водни пещери - безопасност, екипировка, методи на предвижване. Кога, къде и как е възможно да се реализират посещение на водна пещера.

Местоположение:

Парк "Лакатнишки скали", пещера "Елата",  пещерите "Темната дупка" при Лакатник и при Калотина.  

Дати:

07, 08, 14, 15 ноември - съботно-неделен курс.

12, 13, 14, 15 ноември - от четвъртък до неделя.